Sandve Musikkskole har følgende reglement:

 

Elevene binder seg til valgt tilbud, og vil bli fakturert i sin helhet ut semesteret.

Ved avlyste timer fra lærer vil vikar bli satt opp, eller en ny tid avtales mellom elev og lærer.

Ved avlyste timer fra elev vil undervisningen ikke bli erstattet.

Faktura betales innen fakturafrist, hvis ikke kan et administrasjonsgebyr på 65,- bli belastet.

Faktura blir sendt ut i forkant av undervisningen. Høst- og vårsemester deles opp i to betalinger.

Det er bare ved påmelding til et helt semester man er garantert plass videre på musikkskolen, ved påmelding til 10 timer kan man fortsette videre hvis lærer fortsatt har ledig plass. Elever med påmelding av helt semester vil bli prioritert. Man kan melde seg på både høstsemester og vårsemester allerede nå.

Musikkskolen følger skoleruten i henhold til ferier og fridager.